Coaching

Coaching in een breder perspectief

Coaching van medewerkers is vaak een zaak van uitbesteden: 'Kunnen jullie iets betekenen voor medewerker X? Hij functioneert al een tijd niet naar behoren.' 

Tot een aantal jaar geleden voor ons volkomen logisch om na een korte kennismaking met de medewerker de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Sinds wij systemisch werken, kijken we daar toch net wat anders naar en zoomen we uit naar de medewerker in het grote geheel; zijn team of organisatie. Wat wordt er dan zichtbaar? Wat speelt nog meer mee? 

Deze ontrafeling leidt soms naar een team- of organisatiepatroon. Of een inzicht op gebied van plekken in het team, of op het gebied van leiderschap. En ja, dat is soms irritant als je verwacht had dat het probleem met een persoonlijk coachtraject aangepakt zou kunnen worden. En het is ook rijkdom. Als kwartjes vallen, als nieuwe perspectieven zich aandienen, als er weer rust ontstaat.

Praktisch komen we vaak tot de volgende interventies: een coachtraject voor de medewerker en een sessie met de leidinggevende en/of het team, zodat de vitaliteit van het geheel toeneemt, waardoor de medewerker in die omgeving optimaal tot zijn recht komt en kan groeien.

 

Dit kan ook voor jou gelden, als jij als leidinggevende of partner in een samenwerking coaching aanvraagt. Ook dan stellen we in de intake voor om verder te kijken dan alleen jouw struggle en stellen we soms voor om aan tafel te gaan zitten met je partner, MT of jouw leidinggevende. 

  Kijk op de mens

  Wij kunnen ons vinden in de vier hoekstenen van CoActive Coaching:

   

  1. Mensen zijn van nature creatief, vindingrijk en heel.
  • Mensen hebben een natuurlijk vermogen om de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd op te lossen.
  1. We werken met dat wat op dit moment relevant is voor de client:
  • Het is het meest creatief om te werken met wat zich in het moment voordoet in plaats van vanuit een vast en strak plan.
  1. Focus op de hele persoon.
  • Mensen zijn een complex en uniek systeem en elk onderdeel heeft invloed op de andere aspecten.
  1. De regie tot transformatie ligt bij de client.
  • De regie over de snelheid van dit proces ligt bij de client.

  WELKE VRAAGSTUKKEN?

  De medewerker loopt vast,

  in de organisatie, het team of in de omgang met anderen.

  De medewerker functioneert niet zoals verwacht of gehoopt,

  en hieraan zijn al veel gesprekken geweid, zonder gewenst resultaat.

  De medewerker heeft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt,

  en verlangt naar een plek om het te hebben over zaken die elders - om wat voor reden dan ook- onbespreekbaar zijn.

  De medewerker wil onderzoeken welke mogelijkheden hij of zij heeft op gebied van carrière en ontwikkeling,

  en wil meer zicht op en gebruik maken van zijn natuurlijke talenten.

  DIT KAN JE VERWACHTEN

  INTAKE

  Live telefonisch of via Skype, met de medewerker, zijn leidinggevende en 1 van ons. Tijdens deze kennismaking verkennen we de vraag, vertellen wij over ons aanbod en besluiten we of er valide hulpvraag en een wederzijdse klik en vertrouwen  is om samen op pad te gaan. De intake duurt ongeveer 60 minuten.

  TRAJECT

  • Intake
  • Online ACT-meting voor de medewerker
  • Persoonlijke rapportage van de uitkomsten 
  • Toelichtingssessie van de meting (90 minuten)
  • 5 sessies vervolg coaching (90 minuren p/sessie)
  • mogelijkheid voor kort telefonisch overleg tussen de sessies

   

  • In veel gevallen een sessie met leidinggevende en/of het team

  LOSSE SESSIE

  We bieden ook losse sessies aan, als iemand tijdens een teamsessie gestuit is op een persoonlijk vraagstuk, waarbij hij één- of twee malig coaching kan gebruiken. Een coachsessie duurt ongeveer 90 minuten.


  WIJ BIEDEN OOK